El mètode [útil - senzill, proper, pràctic]

útil en la formació

“L’empremta ÚTIL” es nota en diversos aspectes del servei i, molt especialment, en el mètode de treball. Pel que fa a la docència, l’objectiu és sempre aconseguir que el participant incorpori la competència objecte del curs. Per fer-ho, la metodologia d’ÚTIL-Docència es basa en aportacions de la didàctica, d’una banda, i de l’experiència empresarial, de l’altra.

 

ADN ÚTIL: llenguatge senzill

 • ÚTIL va néixer, sobretot, per fer les coses senzilles i, per tant, comprensibles. Aquest és el nostre ADN i, per tant, és present en tot allò que fem.
 • Qualsevol idea pot ser transmesa amb llenguatge senzill. Això permet fer-la aplicable per tothom. Això permet progressar.

Incloem el Coaching

 • En tot curs hi ha una part d’auto diagnosi i pla de millora personal de cada participant. Els continguts del
  curs es treballen en relació a aquest pla de millora. El participant ha de poder aplicar al seu cas
  personal i a la seva empresa allò que aprèn en el curs.
 • L’expert, per tant, no transmet continguts sinó que fomenta que el participant els descobreixi i els
  visqui.
 • El participant pren compromisos (sobretot, amb sí mateix) respecte la seva millora professional.

Fem una formació atractiva

 • L’ús de recursos per fer atractiva la formació és fonamental. Es generen emocions positives i
  s’aconsegueix un aprenentatge més sòlid: simulacions gravades, vídeos, jocs, música, teatre...

Garantim que els aprenentatges s'apliquin

 • Les competències només s'aprenen si es practiquen. Les coses només s’aprenen
  si es fan. Per tant, el temps de classe no el dediquem a “parlar sobre” allò que volem aprendre,
  sinó a posar-ho en pràctica.
 • Sempre que sigui possible, les sessions estan separades temporalment, per tal
  que el participant pugui aplicar els aprenentatges al seu context laboral real
  i pugui, després, analitzar-ne els resultats.
 • Els exemple i les activitats de classe es basen en la realitat laboral del participant.

Oferim una paleta de colors

 • L'objectiu és oferir propostes concretes, viables, que el participant pugui aplicar. No una, sinó diverses. L'endemà d'una sessió de formació, el participant ha de poder fer coses diferents de les que feia el dia abans.

Demanem... i oferim

 • Plantegem una formació exigent: que els alumnes aprenguin és un repte per a tots.
 • Per tant, demanem:
  • Un compromís d’assistència i d’aprofitament per part del client.
  • La correcció als alumnes que sigui necessària fins aconseguir l’aprenentatge.
 • I oferim:
  • Un seguiment per part d‘ÚTIL entre sessió i sessió, i una total disponibilitat durant i després de la formació.
útil - senzill, proper, pràctic | 2017