útil a les Famílies

Xerrades / coaching sobre diversos
temes educatius

Xerrades-debat atractives, que inclouen el mètode coaching, que fugen de plantejaments teòrics i proposen idees concretes i útils per aplicar en el context familiar

 

tema   descripció   format
 
       
Curs / coaching   Assessorament   Jornada   Xerrada -coaching
 
 
La pràctica conjunta de Mindfulness de tota la família genera cohesió, calma i apropament. Els pares transmeten el valuós hàbit de la meditació, que donarà als fills beneficis no només en el seu autoconeixement, sinó també a nivell de rendiment acadèmic i de una millor relació amb els seus companys i amics.        
 
 
Les famílies podem ajudar molt a què els nostres fills i filles tinguin un bon rendiment acadèmic. Podem fer moltes coses, des de casa. Podem motivar-los, podem donar-los eines i recursos per l’estudi, podem col·laborar en el seu benestar emocional, podem donar-los salut... perquè totes aquestes coses tenen relació directe amb l’èxit escolar.        
 
 
 
Un dels valors més importants pel seu futur... i una de les coses més difícils de transmetre i educar. Com aconseguim que els fills s'esforcin? Què hem de fer i què hem d'evitar?        
 
 
Educar les emocions dels fills vol dir, sobretot, garantir que tenen un benestar emocional elevat i donar-los eines perquè, de manera autònoma, aprenguin a gestionar les seves emocions i les dels altres. Necessitem eines pràctiques!        
 
 
L'educació dels fills és sempre millor si nosaltres,estem bé. Eines pràctiques d'educació emocional per a pares i mares.        
 
útil - senzill, proper, pràctic | 2017