Mindfulness [útil - senzill, proper, pràctic]

Què és el Mindfulness?

El Mindfulness o atenció plena és una pràctica basada en la meditació budista que ja fa temps que està arrelada a EEUU i el Nord d’Europa i que ara es comença a estendre per les escoles, centres de salut i empreses del nostre país.

La ciència aporta des de fa temps nombrosos estudis que demostren que la pràctica freqüent de l’atenció plena incrementa, en el cervell, un estat de calma, de baixa reactivitat i de centrament en el moment present.

Principals beneficis

Portar aquesta pràctica a les organitzacions genera, en els treballadors i en els equips de treball, principalment els següents beneficis:

   - A nivell cognitiu els dóna un major nivell d’atenció i concentració (optimització del temps), major creativitat, claredat mental i objectivitat davant els reptes i presa de decisions i un menor nivell d’estrés davant la pressió del treball.
   - A nivell emocional permet una millor regulació emocional i empatia, que repercuteix en una millor relació i capacitat de treball entre companys d’equip i en la relació professional– client.

A qui ens adrecem?

Des de [útil] oferim diferents tipus de tallers, basats tots en sessions pràctiques i llenguatge senzill, als següents col·lectius:

 

Sobre els nostres cursos

Objectius

   - Conèixer el concepte i els efectes beneficiosos de Mindfulness
   - Familiaritzar-se amb les principals pràctiques de Mindfulness
   - Incorporar l’hàbit d’aplicar Mindfulness en el dia a dia, laboral i personal.

Format

   - Oferim 4 propostes, que adaptem (en contingut i durada) a les necessitats del client.
   - Són cursos principalment pràctics i incorporen exercicis útils i senzills per aplicar a la feina i a casa.
   - Fem acompanyament grupal entre sessió i sessió per motivar i accentuar el grau de pràctica dels participants.

útil - senzill, proper, pràctic | 2017