Truca’ns +34 610 07 57 09

 

Serveis

útil a les escoles

Un servei útil enfocat a
les escoles.

Més info.

útil a les famílies i AFA

Un servei útil adreçat a
les famílies i AFA.

Més info.

útil a les empreses

Un servei útil adreçat a
les empreses i a l’àmbit professional.

Més info.

útil a les entitats

Un servei útil adreçat a
les entitats.

Més info.

útil a les escoles

Enfortiment del projecte pedagògic

Definir quin alumne volem i traçat un Pla Pedagògic per tal d’alinear-hi la nostra pràctica docent. Innovar tots junts i en la mateixa direcció.

Lideratge equips docents

Basades en competències de lideratge emocional i comunicació. Formar equips docents motivats. Aportacions recents de la neurociència al lideratge (neurolideratge).

Treball col·laboratiu docent

Treballar en equip, com una comunitat de professionals, aprenent els uns dels altres; arribar a acords metodològics, fer observacions d’aula, introduir la pràctica reflexiva, la sessió clínica, l’autoavaluació i l’aprenentatge dialògic.

Gestió de la qualitat
  • Implantació sistemes de qualitat: Posar en marxa un sistema de qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:15 (senzill, àgil, amb poca documentació i respectuós amb la manera de treballar natural del centre). Acompanyar el centre fins la certificació externa.
  • Auditoria interna de qualitat: Realitzar auditories internes sobre sistemes ja implantats (amb propostes de millora del sistema, resolució de dubtes i eines per fer-lo més àgil).
  • “La ISO, poc a poc”: Aplicar els criteris de la Norma ISO 9001:15 sense la pressió de la certificació, avançant pas a pas, amb vocabulari senzill, sense alterar les maneres de fer del centre.
Mentalitat de creixement (escoles)

Quan l’alumnat entén com funciona el seu cervell, creix. Regula la seva conducta i aprèn millor, perquè incorpora una mentalitat de creixement. El projecte el treballem directament amb l’alumnat o bé mitjançant l’equip docent de l’escola.

Neuroeducació

Eines concretes per portar a l’aula, a partir del coneixement del cervell infantil i juvenil. Descobrim com funciona l’atenció, la memòria, la motivació… com es generen expectatives, què és el cervell social i què són les funcions executives… i ho convertim en eines per a equips docents.

Formació pedagògica

Instruments d’avaluació formativa, programacions didàctiques, eines de relació amb infants i joves… propostes pedagògiques per a equips docents.

Coaching educatiu

Implantar eines de coaching poc a poc (en la tutoria amb alumnat, entre docents, des de l’equip directiu…). Introduir la cultura del coaching al centre. Tota la comunitat educativa creix enormement.

Treball en equip famílies/equip docent

Elaborar un marc de treball conjunt. Equip docent i famílies treballant junts, en una mateixa direcció. Compartim idees i eines sobre l’educació dels infants i joves.

Conducció de reunions

Aprofitar al màxim les reunions que fem al centre. Organitzar-les i conduir-les de manera que siguin útils, que sigui una autentica eina de treball en equip. Evitar reunions que siguin una pèrdua de temps.

Mindfulness

La pràctica de Mindfulness redueix l’estrès, aporta claredat mental, millora l’empatia, la connexió amb els altres i la calma. Extraordinària eina per a una bona pràctica docent.

Descarrega’t el nostre pdf aquí.

útil a les famílies i AFA.

Neuroeducació

Entendre com funciona el cervell infantil i juvenil i incorporar eines per educar els fills/es. Descobrir com funciona el nostre cervell i perquè, com a pares i mares, actuem com actuem. Millorar el nostre benestar per poder educar millor.

Èxit educatiu de fills i filles

Ajudar els fills/es a tenir un bon rendiment acadèmic i una bona experiència escolar. Motivar-los, donar-los eines i recursos per a un estudi eficaç, garantir el seu benestar emocional…

Educació emocional

Donar eines útils als fill/es perquè, de manera autònoma, aprenguin a gestionar les seves emocions i les dels altres: superar entrebancs, identificar les emocions que senten, augmentar l’optimisme, relacionar-se amb els altres, millorar l’autoestima…

Benestar del pare i la mare

Aplicar eines de gestió emocional per a millorar el nostre benestar, factor clau per a poder educar millor.

Mindfulness en família

Aprendre a practicar Mindfulness en família, per generar cohesió, calma i apropament. Saber transmetre als fills/es l’hàbit de la meditació, que els aporta benestar, millor rendiment acadèmic i millor relació amb amics i amigues.

Descarrega’t el nostre pdf  aquí.

útil a les empreses

Neurolideratge

Apliquem tot allò que sabem del coneixement del cervell al lideratge d’equips de persones. Com podem motivar millor? Descobrim el cervell i aportem eines útils per als responsables d’equips.

Lideratge emocional d’equips

Conduir equips de persones, motivant-les i dirigint-les cap als objectius. Formar equips de treball autònoms i eficaços. Aportacions recents de la neurociència al lideratge (neurolideratge).

Gestió de la qualitat
  • Implantació sistemes de qualitat: Posar en marxa un sistema de qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:15 (senzill, àgil, amb poca documentació i respectuós amb la manera de treballar natural de l’empresa). Acompanyar l’empresa fins la certificació externa.
  • Auditoria interna de qualitat: Realitzar auditories internes sobre sistemes ja implantats (amb propostes de millora del sistema, resolució de dubtes i eines per fer-lo més àgil).
  • “La ISO, poc a poc”: Aplicar els criteris de la Norma ISO 9001:15 sense la pressió de la certificació, avançant pas a pas, amb vocabulari senzill, sense alterar les maneres de fer de l’empresa.
Mindfulness

La pràctica de Mindfulness redueix l’estrès laboral, aporta claredat mental en la presa de decisions i millora l’empatia i la capacitat de treball entre companys/es. El benestar de l’equip millora i els resultats empresarials, també.

Descarrega’t el nostre pdf  aquí

Intel·ligència emocional

Aplicar les competències emocionals a la feina diària: relació positiva amb l’equip, gestió correcta de conflictes, motivació, superació d’entrebancs, comunicació positiva, actitud personal…

Gestió del temps

Planificar correctament les tasques. Controlar els factors que fan perdre temps. Treure profit al temps disponible. Traducció pràctica i senzilla de les lleis de gestió del temps.

Comunicació interna

Millorar l’organització i la conducció de reunions. Identificar les comunicacions claus de l’empresa per assegurar-ne l’eficàcia. Optimar els circuits i canals de comunicació interna.

Gestió de l’estrès

Identificar causes de l’estrès i conèixer, des d’un punt de vista neurològic, com es genera. Trobar eines per reduir-lo i gestionar-lo de manera adient.

Higiene del son al torn de nit

La falta d’un adequat son reparador té múltiples (i perilloses) incidències en el nostre rendiment laboral diari: falta de retenció de la informació (mala memòria de treball), dificultats en pensament analític i presa de decisions, baixa creativitat per resoldre problemes, estat anímic negatiu que complica les relacions interpersonals.

Aquest curs, orientat normalment a treballadors del torn de nit però útil per a qualsevol persona amb problemes del son, posa l’accent en tot un seguit de bones pràctiques i de tècniques orientades a fer que l’usuari pugui restablir més temps de son i de més qualitat.

útil a les entitats

Lideratge emocional d’equips

Conduir equips de persones, motivant-les i dirigint-les cap als objectius. Formar equips de treball autònoms i eficaços. Aportacions recents de la neurociència al lideratge (neurolideratge).

Gestió de la qualitat
  • Implantació sistemes de qualitat: Posar en marxa un sistema de qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:15 (senzill, àgil, amb poca documentació i respectuós amb la manera de treballar natural de l’empresa). Acompanyar l’entitat fins la certificació externa.
  • Auditoria interna de qualitat: Realitzar auditories internes sobre sistemes ja implantats (amb propostes de millora del sistema, resolució de dubtes i eines per fer-lo més àgil).
  • “La ISO, poc a poc”: Aplicar els criteris de la Norma ISO 9001:15 sense la pressió de la certificació, avançant pas a pas, amb vocabulari senzill, sense alterar les maneres de fer de l’entitat.
Recerca de feina / habilitats comunicatives

Acompanyar persones (joves i adultes) en situació d’atur en la seva recerca de feina (incloent mòdul inserció laboral FOAP i programes de foment de l’ocupabilitat del SOC). Transmetre eines d’autovenda i habilitats de comunicació útils per a trobar feina.

Mindfulness

La pràctica de Mindfulness redueix l’estrès laboral, aporta claredat mental en la presa de decisions i millora l’empatia i la capacitat de treball entre companys/es. El benestar de l’equip i el clima laboral milloren, i l’entitat se’n beneficia.

Descarrega’t el nostre pdf  aquí.

Intel·ligència emocional

plicar les competències emocionals a la feina diària: relació positiva amb l’equip, gestió correcta de conflictes, motivació, superació d’entrebancs, comunicació positiva, actitud personal…

Gestió del temps

Planificar correctament les tasques. Controlar els factors que fan perdre temps. Treure profit al temps disponible. Traducció pràctica i senzilla de les lleis de gestió del temps.